Terveysluokitus

Terveysluokituksen ehdot eri tasoille

Kaikkien Suomen sikatilojen tulee täyttää lakisääteiset vaatimukset ja niiden täyttymistä valvoo viranomaistaho.

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan avulla ylläpidetään, toteutetaan ja kehitetään sikaloiden terveydenhuoltojärjestelmää. Kansallisen tason ehdot ovat toimenpiteitä, joissa lakisääteisyys ylittyy. Sikavan jäsenteurastamot edellyttävät, että sopimustuottaja täyttää Sikavan kansallisen tason ehdot.

Perustason (ent. lakisääteinen taso) ehdot emakko- ja yhdistelmäsikalassa sekä lihasikalassa 1.6.2015 alkaen

 1. Pitopaikalla on eläinlääkärin kanssa solmittu Sikavan terveydenhuoltosopimus ja se on rekisteröity Sikavaan. Uusi sopimus korvaa aina vanhan sopimuksen tai sopimus on irtisanottava kirjallisesti.
 2. Pitopaikka on valtuuttanut Sikavan jäsenteurastamon katsomaan tietojaan tai pitopaikka maksaa Sikavan käyttömaksun.
 3. Pitopaikka ei täytä kansallisen tason ehtoja.

Kansallisen tason ehdot emakko- ja yhdistelmäsikalassa perustason lisäksi 1.6.2015 alkaen

 1. Pitopaikalla on eläinlääkärin tekemä kirjallinen Sikavan terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Terveydenhuoltosuunnitelmassa määritellään ainakin pitopaikan rokotus- ja lääkityskäytännöt, tautisuojaustoimenpiteet sekä näytteenotot.  Vähimmäisvaatimuksena on mainittava tarkoituksen mukaiset sikaruusu- ja parvorokotukset sekä sisäloishäätölääkitys ja kastraation kipulääkitys.
 2. Eläinlääkäri käy pitopaikalla terveydenhuoltokäynnillä vähintään neljä kertaa vuodessa ja täyttää Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeen, joka tallennetaan Sikavan rekisteriin. Sikava voi vaatia käyntiväliä tihennettäväksi todetun erityisen syyn perusteella.  
 3. Pitopaikalla tehdään systemaattista tuotantoseurantaa. Tuotantoseurannan perusteella kirjataan eläinten lukumäärät ja kuolleisuus terveydenhuoltokäynneillä käyntilomakkeelle.
 4. Pitopaikalla kirjataan lääkkeiden käyttö Sikavan lääkekirjanpitoon. Lääkekirjanpidon tulee löytyä Sikavasta viimeistään 31.12.2015. Eläinlääkäri perehtyy terveydenhuoltokäynnillä pitopaikan kirjanpitoon lääkityksistä ja hoidoista sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt.
 5. Pitopaikka noudattaa eläinten, sperman, alkioitten ja rehujen tuonnissa ETT ry:n ohjeita.
 6. Pitopaikan on osoitettava liittymisvaiheessa porsasyskävapautensa verinäyttein (30 näytettä) ja salmonellavapautensa ulostenäyttein. Salmonellavapaus on osoitettava 5 vuoden välein alkaen vuodesta 2009.
 7. Pitopaikka on dysenteria-, aivastustauti- ja kapivapaa eläinlääkärin tekemän kliinisen tarkastuksen perusteella. Kapilääkityksiä ei sallita muuten kuin ostettaville eläimille eristystiloissa. Vuosittaiset dysenteria- ja salmonellanäytteet on otettava, jos pitopaikka ulkoiluttaa eläimiä.
 8. Pitopaikka täyttää vastuullisen sianlihantuotannon kriteerit. Vastuullisen tuotannon mittareiden raja-arvot julkaistaan Sikavan www-sivuilla (www.sikava.fi). Jos pitopaikka ylittää saman raja-arvon kahdesti puolen vuoden välein tehdyssä raportissa, pitopaikalle asetetaan erityistilanne. Erityistilanne poistetaan, kun pitopaikalle esitetään toimenpidesuunnitelma asian kuntoon saattamiseksi. Jos saman raja-arvon ylitys toistuu kolmessa puolen vuoden välein tehdyssä raportissa, pitopaikka putoaa perustasolle ja sille asetetaan erityistilanne. Pitopaikka hyväksytään takaisin kansalliselle tasolle, kun Sikavan toimihenkilö on tarkastanut, että aiemmin esitetyn toimenpidesuunnitelman mukaiset korjaukset on tehty ja on todettavissa, että tilanne korjaantuu. Teurastamolla on halutessaan mahdollisuus irtisanoa sopimus. Erityistilanne poistetaan, kun vastuullisen tuotannon mittarit ovat alle asetettujen raja-arvojen.  
 9. Jos Sikavan tietoon tulee esimerkiksi eläinlääkärin käynnin perusteella tai teurastamon kautta, että lainsäädäntöä ei noudateta, pitopaikka putoaa perustasolle. Tämän lisäksi sikalan karsinarakenteissa tai väliaitojen päällä ei saa olla käyttötarkoitukseltaan sähköpaimenta muistuttavaa sähköpaimenlankaa tai vastaavaa. Pitopaikan tulee korjata epäkohdat ennen nostoa kansalliselle tasolle.

HUOM! Jos pitopaikka putoaa lakisääteiselle tasolle 3 kertaa peräkkäin eläinlääkärin käynnin puuttumisen takia, on sikalan täytettävä uudelleen liittymisvaatimukset (porsasyskä- ja salmonellanäytteenotto).

Kansallisen tason ehdot lihasikalassa perustason lisäksi 1.6.2015  alkaen

 1. Pitopaikalla on eläinlääkärin tekemä kirjallinen Sikavan terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Terveydenhuoltosuunnitelmassa määritellään ainakin pitopaikan lääkityskäytännöt, tautisuojaustoimenpiteet sekä näytteenotot.
 2. Eläinlääkäri tekee yhden terveydenhuoltokäynnin / kasvatuserä tai neljä käyntiä vuodessa, jos lihasikala on osastoittain kertatäyttöinen tai jatkuvatäyttöinen. Sikava voi vaatia käyntiväliä tihennettäväksi todetun erityisen syyn perusteella. Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri täyttää Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeen, joka tallennetaan Sikavan rekisteriin.
 3. Pitopaikalla tehdään tuotannon seurantaa. Tuotantoseurannan perusteella kirjataan eläinten lukumäärät ja kuolleisuus terveydenhuoltokäynneillä käyntilomakkeelle.
 4. Pitopaikalla kirjataan lääkkeiden käyttö Sikavan lääkekirjanpitoon. Lääkekirjanpidon tulee löytyä Sikavasta viimeistään 31.12.2015. Eläinlääkäri perehtyy terveydenhuoltokäynnillä pitopaikan kirjanpitoon lääkityksistä ja hoidoista sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt.
 5. Pitopaikka noudattaa eläinten ja rehujen tuonnissa ETT ry:n ohjeita.
 6. Pitopaikka on porsasyskä-, dysenteria-, aivastustauti- ja kapivapaa eläinlääkärin tekemän kliinisen tarkastuksen perusteella. Vuosittaiset dysenteria- ja salmonellanäytteet on otettava, jos pitopaikka ulkoiluttaa eläimiä.
 7. Pitopaikan on osoitettava liittymisvaiheessa salmonellavapautensa ulostenäyttein ja sen jälkeen 5 vuoden välein alkaen vuodesta 2009.
 8. Pitopaikka saa ottaa vain kansallisen tason porsaita ja se on kertatäyttöinen tai osastoittain kertatäyttöinen. Jatkuvatoimisena se saa ottaa porsaita korkeintaan neljältä eri tilalta, joiden kanssa sillä on toistaiseksi voimassaoleva sopimus.
 9. Pitopaikka täyttää vastuullisen sianlihantuotannon kriteerit. Vastuullisen tuotannon mittareiden raja-arvot julkaistaan Sikavan www-sivuilla (www.sikava.fi). Jos pitopaikka ylittää saman raja-arvon kahdesti puolen vuoden välein tehdyssä raportissa, pitopaikalle asetetaan erityistilanne. Erityistilanne poistetaan, kun pitopaikalle esitetään toimenpidesuunnitelma asian kuntoon saattamiseksi. Jos saman raja-arvon ylitys toistuu kolmessa puolen vuoden välein tehdyssä raportissa, pitopaikka putoaa perustasolle ja sille asetetaan erityistilanne. Pitopaikka hyväksytään takaisin kansalliselle tasolle, kun Sikavan toimihenkilö on tarkastanut, että aiemmin esitetyn toimenpidesuunnitelman mukaiset korjaukset on tehty ja on todettavissa, että tilanne korjaantuu. Teurastamolla on halutessaan mahdollisuus irtisanoa sopimus. Erityistilanne poistetaan, kun vastuullisen tuotannon mittarit ovat alle asetettujen raja-arvojen.
 10. Jos Sikavan tietoon tulee esimerkiksi eläinlääkärin käynnin perusteella tai teurastamon kautta, että lainsäädäntöä ei noudateta, pitopaikka putoaa perustasolle. Tämä lisäksi sikalan karsinarakenteissa tai väliaitojen päällä ei saa olla käyttötarkoitukseltaan sähköpaimenta muistuttavaa sähköpaimenlankaa tai vastaavaa. Pitopaikan tulee korjata epäkohdat ennen nostoa kansalliselle tasolle.

Liitteet