Ohjeet ja lomakkeet

Palaute Sikavaan

 

Sikavan ohjeet ja lomakkeet

Tämän sivun alaosasta löytyy nyt Sikavan käyttöön liittyviä ohjeita ja lomakkeita. Löydät sieltä mm. uuden Sikavan käyttöohjeen tuottajille ja eläinlääkäreille sekä lääkekirjanpidon käyttöohje. Sikavan lääkekirjanpidon ohje on uusittu uuden rekisterin myötä. Hoitokoodit löytyvät eri kielillä (suomi, englanti, venäjä ja ruotsi ruotsinkielisillä sivuilla) sekä lääkekirjanpidon tyhjä lomake. 

Käyntilomakkeet sekä suunnitelmalomake on poistettu tästä osiosta. Eläinlääkäri voi tulostaa ne halutessaan lomakkeiden tallennusosiosta. 

Baltian huonontuneen afrikkalaisen sikaruttotilanteen vuoksi tästä osiosta löytyy myös afrikkalaisen sikaruton torjuntaohjeita tiloille ja lyhyt muistilista asioista, jotka on syytä huomioida ja käydä läpi sikalan työntekijöiden kanssa. Tämä muistilista on saatavissa myös englanniksi, viroksi, puolaksi ja venäjäksi, molemmat tekstit ruotsiksi löytyvät Sikavan ruotsinkielisiltä sivuilta.  

Salmonellanäytteenotto-ohje löytyy alta. Jos lähetät näytteen Sikavan sopimuslaboratorioon (Seilab), löytyy lähete alta. Jos käytät jotain muuta laboratoriota, löytyy Ruokaviraston lähete tästä. (Katso kohta Sika => salmonellatutkimus - nauta ja sika)  

Suolinkaisen häätöohje ja ternimaitonäytteiden otto-ohje on tässä osiossa. Ruokaviraston porsasyskälähetteen porsasyskätutkimuksiin löydät kohdasta Sika => porsasyskälähete.   

Sikavan erityistasoon liittyvät lomakkeet ovat tässä (vaatimukset ja liittymislomake). Ruokaviraston lähetteen Sikavan erityistason tutkimuksiin löytyy kohdasta Sika => Sikavan erityistason tutkimuslähete. Vuosittaiset tutkimukset otetaan porsasyskän ja PRRS:n tai ns. alkuperätilatautien varalta. Muista siis rastittaa molemmat kohdat. 

 HUOM! Pystyt nyt lajittelemaan liitteet hakusanoilla aakkosjärjestykseen käyttämällä otsikon kuvaus alapuolella olevaa nuolta!

 

Liitteet